Cum se încarcă o baterie de mașină Sfaturi de siguranță pt. încărcare Cum repornesc maşina prin redresarea bateriei?
← Încărcare O mașină albastră pornind de la o sursă externă - firele deja conectate

Sfaturi de siguranță pt. încărcare

După perioade lungi de depozitare (12 luni sau mai mult), bateria trebuie să fie încărcată atunci când tensiunea de la borne scade sub tensiunea necesară. În timpul încărcării, protejați-vă pe dvs. și persoanele din apropierea dv. urmând sfaturile de siguranță pt. încărcare (de exemplu, purtarea ochelarilor de protecție).

Pentru a încărca o baterie auto, consultați manualul proprietarului vehiculului și manualul încărcătorului de baterie pt. instrucțiuni. Citiți instrucțiunile de siguranță furnizate împreună cu bateria și încărcătorul. Nu uitați că bateriile conțin acid sulfuric, care poate cauza arsuri grave, și gaze hidrogen-oxigen, care pot fi explozive.

Încărcarea în siguranță

NU ÎNCĂRCAŢI NICIODATĂ O BATERIE FĂRĂ A FI CITIT ÎN PREALABIL INSTRUCŢIUNILE DE FOLOSIRE ALE APARATULUI DE ÎNCĂRCARE FOLOSIT. Suplimentar la instrucţiunile producătorului aparatului de încărcare, trebuie să ţineţi cont de următoarele indicaţii de siguranţă:

  • Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie adecvaţi şi protejaţi deasemenea mâinile şi faţa într-un mod corespunzător.
  • Încărcaţi bateriile întotdeauna într-o încăpere bine aerisită.
  • Păstraţi dopurile de aerisire demontabile bine închise şi în poziţie orizontală.
  • Pentru evitarea producerii scânteilor periculoase, aparatul de încărcare trebuie să fie pe poziţia închis înainte de racordarea cablurilor la baterie.
  • Nu încercaţi niciodată să încărcaţi o baterie vizibil deteriorată sau îngheţată.
  • CConectaţi cablurile de record ale aparatului de încărcare cu bateria. Racordaţi cablul roşu pozitiv (+) cu polul pozitiv (+) al bateriei şi cablul negru (-) cu polul negativ (-) al bateriei. Atunci când bateria se mai află în vehicul, cuplaţi cablul negru (-) cu blocul motor astfel încât acesta să servească drept masă. Asiguraţi-vă că motorul şi toate aparatele electrice sunt oprite. (Dacă vehiculul prezintă o masă pozitivă, cuplaţi cablul roşu (+) cu blocul motor).
  • Asiguraţi-vă că toate cablurile sunt intacte, nu sunt rupte, uzate sau necuplate.
  • Fixaţi timerul, porniţi aparatul de încărcare şi măriţi rata de încărcare încet până atingeţi intensitatea de curent dorită.
  • Dacă bateria se înfierbântă, emite puternic gaze sau stropeşte cu electrolit, reduceţi rata de încărcare sau închideţi temporar aparatul de încărcare. Pentru evitarea producerii scânteilor periculoase, aparatul de încărcare trebuie să fie pe poziţia închis înainte de decuplarea cablurilor de la baterie.

   Resurse și descărcări suplimentare:

   Întreținerea și îngrijirea corecte (PDF)

   Ghid de testare a bateriei (PDF)