Întreținerea și depozitarea bateriei Cum se depozitează o baterie Utilizarea sezonieră a bateriei Powersports - Înlocuirea bateriei
← Întreținere și depozitare Om fericit zâmbind în fața unei mașini albastre într-un atelier

Întreținerea și depozitarea bateriei


Bateria trebuie examinată la intervale regulate dacă este curată.

  • CITIŢI CAPITOLUL REFERITOR LA SIGURANŢĂ
  • Bateria trebuie examinată la intervale regulate dacă este curată. Păstraţi polii de racord şi ştecherele/clemele curate, neprăfuite şi necorodate. Coroziunea de la poli poate influenţa performanţa bateriei şi prezenta un risc de siguranţă. Dacă observaţi apariţia coroziunii, deconectaţi bateria, desfaceţi şi îndepărtaţi ştecherele/clemele şi curăţaţi urmele de coroziune prin perierea polilor de racord şi a ştecherilor/clemelor cu un amestec de apă şi praf de copt (bicarbonat de sodiu). Aplicaţi o unsoare anti-oxidativă înainte de reconectarea şi
NU ÎNDEPĂRTAŢI SUB NICI O FORMĂ VENTILELE DE PRESIUNE ŞI NU TURNAŢI NICIODATĂ APĂ ÎN BATERIE.

Resurse și descărcări suplimentare:

Întreținerea și îngrijirea corecte (PDF)

Ghid de testare a bateriei (PDF)