Termeni și condiții

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele Condiții de utilizare. Acest site web (Site-ul web) este furnizat de către Clarios Germany GmbH & Co. KG și face obiectul următoarelor Condiții de utilizare. Prin utilizarea acestui Site web sau a oricărei aplicații furnizate prin intermediul acestui Site web, sunteți de acord cu aceste Condiții de utilizare.


Clauzele și condițiile generale de livrare ale societății Clarios


Conținutul Site-ului web

Site-ul web conține mărci comerciale, mărci de serviciu, materiale protejate prin drepturi de autor și alte tipuri de conținut aflate în proprietatea Clarios și a altor proprietari (Conținut). Clarios și/sau filialele sale este/sunt proprietarul unic/proprietarii unici al/ai întregului Conținut al Site-ului web, inclusiv toate drepturile de autor, mărcile comerciale și alte drepturi de proprietate intelectuală. În afara prevederilor menționate în mod expres pe Site-ul web, puteți să imprimați o copie a ecranelor individuale sau să descărcați materiale care fac parte din Site-ul web numai pt. uz personal sau pt. evidență personală, cu condiția ca orice sigle, mărci sau alte legende care apar pe ecranele copiate să fie păstrate și să nu fie eliminate de pe copia imprimată. Conform acestor Termeni și condiții de utilizare, nu puteți modifica, copia, publica, afișa, transmite, adapta sau exploata în vreun fel Conținutul fără permisiunea prealabilă în scris a Clarios.

Conținutul creat de utilizatori

Toate informațiile (cu excepția datelor cu caracter personal, care sunt guvernate de Politica noastră de confidențialitate), inclusiv date, text, fișiere, elemente grafice și alte materiale pe care le transmiteți către Site-ul web sau către Clarios, sunt considerate Conținut creat de utilizatori. Prin transmiterea Conținutului creat de utilizatori pe sau prin intermediul acestui Site web, sunteți de acord că sunteți singurul responsabil pt. transmiterea, acuratețea, caracterul complet, proprietatea și publicarea Conținutului respectiv creat de utilizatori, și că Clarios nu este responsabilă pt. transmiterea de către dv. a acestui conținut. Prin transmiterea Conținutului creat de utilizatori către Clarios sau prin punerea la dispoziție într-un alt mod a Conținutului creat de utilizatori pe sau prin intermediul acestui Site web, acordați Clarios și filialelor sale dreptul gratuit, internațional, perpetuu, irevocabil, neexclusiv și complet sub-licențiabil și permisiunea de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea lucrări derivate din, distribui și afișa Conținutul respectiv creat de utilizatori, integral sau parțial, și/sau de a-l încorpora în alte lucrări de orice formă, media sau tehnologie, și sunteți de acord să renunțați la orice „drepturi morale” legate de conținutul respectiv. Clarios nu monitorizează, revizuiește sau editează Conținutul creat de utilizatori publicat sau făcut disponibil pe sau prin intermediul Site-ului web. Totuși, Clarios își rezervă dreptul, la libera sa alegere, de a refuza, edita sau elimina orice Conținut creat de utilizatori, integral sau parțial, care, în opinia Clarios, nu respectă acești Termeni și condiții de utilizare, este ilegal sau este indezirabil, inadecvat sau inexact. Clarios nu este responsabilă pt. nicio decizie, lipsa unei decizii sau amânarea editării sau eliminării Conținutului creat de utilizatori.

Conduită

Nu puteți transmite sub nicio formă pe sau prin intermediul Site-ului web Conținut creat de utilizatori care: (i) încalcă drepturile de proprietate ale oricărei părți sau persoane; (ii) este ilegal, injurios, amenințător, abuziv, hărțuitor, defăimător, obscen, înșelător, fraudulos, pornografic, incită la ură sau invadează intimitatea cuiva; (iii) victimizează, hărțuiește, degradează sau intimidează o persoană sau un grup pe baza rasei, etniei, sexului, religiei, orientării sexuale, vârstei sau dizabilității; (iv) conține publicitate nesolicitată sau neautorizată, materiale promoționale, corespondență nedorită, scrisori în lanț sau orice altă formă de solicitare; sau (v) conține viruși software sau orice alt cod, fișiere sau programe care pot întrerupe, deteriora sau limita funcționalitatea oricărei componente software sau hardware sau a echipamentelor de telecomunicații sau care poate contribui la orice activitate distructivă similară. De asemenea, sunteți de acord că: (i) nu vă veți asuma identitatea unei alte persoane sau entități și nu vă veți prezenta în mod fals asocierea cu o persoană sau entitate; (ii) nu veți falsifica sau manipula în vreun fel Conținutul creat de utilizatori pt. a masca originea acestuia; (iii) nu veți interfera cu și nu veți întrerupe Site-ul web, serverele sau rețelele conectate la Site-ul web, și nu veți încălca prevederile sau politicile rețelelor conectate la Site-ul web; (iv) nu vă veți infiltra și nu veți căuta să obțineți acces neautorizat la Site-ul web, și nu veți compromite integritatea acestuia; (v) nu veți colecta sau păstra informații despre Utilizatorii Site-ului web sau Conținutul creat de utilizatori publicat de alte persoane pe Site-ul web și nu veți utiliza aceste informații în vreun scop incompatibil cu scopul Site-ului web; și (vi) nu veți încălca nicio lege sau reglementare locală, statală, națională sau internațională aplicabilă.

Site-uri corelate

Clarios poate furniza linkuri către Site-uri web sau aplicații ale unor terți (Site-uri corelate). Site-urile corelate nu sunt revizuite, controlate sau examinate de către Clarios. Fiecare Site corelat poate să aibă propriile condiții de utilizare și propria politică de confidențialitate, iar utilizatorul trebuie să se familiarizeze și să respecte toate condițiile și politicile respective la utilizarea unui Site corelat. Clarios nu este responsabilă pt. conținutul, disponibilitatea, politicile sau practicile Site-urilor corelate sau ale linkurilor suplimentare afișate pe un astfel de site, și nici pt. accesul Utilizatorilor la aceste Site-uri corelate. Aceste linkuri nu presupun susținerea de către Clarios a Resurselor corelate, a unei anumite companii sau a unui anumit serviciu.

Politica de confidențialitate

Vă încurajăm să citiți Politica noastră de confidențialitate, care este încorporată prin referire în acești Termeni și condiții de utilizare.

Renunțarea la garanție

ACEST SITE WEB ESTE FURNIZAT „CA ATARE” ȘI „AȘA CUM ESTE DISPONIBIL”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚII SAU CONDIȚII, FIE ELE EXPRESE SAU IMPLICITE. FĂRĂ A SE LIMITA LA CELE DE MAI SUS, Clarios DECLINĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANȚIE DE ORICE FEL, INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE LA: (I) ORICE GARANȚIE CU PRIVIRE LA DISPONIBILITATEA, ACURATEȚEA, CORECTITUDINEA, FIABILITATEA, PUNCTUALITATEA SAU UTILITATEA SITE-ULUI WEB ȘI A CONȚINUTULUI ACESTUIA; ȘI (II) ORICE GARANȚIE DE TITLU, GARANȚIE DE NEÎNCĂLCARE, GARANȚIE SAU CONDIȚIE DE VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP.

Limitarea răspunderii

Clarios, FUNCȚIONARII, DIRECTORII, ANGAJAȚII, FONDATORII, FILIALELE, SUCCESORII SAU REPREZENTANȚII ACESTEIA NU VOR FI RĂSPUNZĂTORI, SUB NICIO FORMĂ, FAȚĂ DE VREUN TERȚ (I) PENTRU NICIO DAUNĂ INDIRECTĂ, DIRECTĂ, SPECIALĂ, PUNITIVĂ, INCIDENTALĂ SAU DE CONSECINȚĂ (INCLUSIV, DAR FĂRĂ LIMITARE LA, DAUNE Î̂N LEGĂ̆TURĂ̆ CU PIERDEREA PROFITULUI, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII, PIERDERI DE PROGRAME SAU INFORMAȚII ȘI ALTE DAUNE SIMILARE), SAU ORICE FEL DE DAUNE REZULTATE DIN DISPONIBILITATEA, UTILIZAREA, DEPENDENȚA DE SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA SITE-UL WEB, CHIAR DACĂ̆ Clarios SAU REPREZENTANTUL SĂU AR FI FOST INFORMATE DESPRE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE ȘI INDIFERENT DE CALEA DE ACȚIUNE.

Despăgubire

Prin utilizarea Site-ului web, sunteți de acord să apărați, despăgubiți și exonerați Clarios, reprezentanții, funcționarii, directorii și angajații acesteia de orice pretenții, creanțe, costuri și cheltuieli, inclusiv cheltuieli de judecată rezonabile, apărute în legătură cu utilizarea de către dv. a acestui Site web, cu încălcarea acestor Termeni și condiții de utilizare de către dv. sau cu transmiterea de Conținut creat de utilizatori pe sau prin intermediul Site-ului web de către dv.

Legi aplicabile/Jurisdicție

Noi controlăm și operăm acest Site web din filialele noastre din Statele Unite ale Americii. Persoanele care accesează acest Site web din alte locații fac acest lucru din proprie inițiativă și sunt responsabile pt. respectarea legilor locale. Legile statului Wisconsin, exclusiv normele în materie de conflicte legislative, vor guverna acești Termeni și condiții de utilizare și utilizarea Site-ului web de către dv. Prin utilizarea Site-ului web, acceptați și consimțiți că (i) orice solicitare sau dispută adresată Clarios sau în legătură cu orice mod de utilizare a Site-ului web de către dv. va fi audiată exclusiv în tribunalele statale sau federale din statul Wisconsin și aflate cel mai aproape de Milwaukee, Wisconsin; și (ii) la exercitarea competențelor jurisdicționale în tribunalele din Statul Wisconsin, în legătură cu orice astfel de dispută.

Modificări ale Termenilor și condițiilor de utilizare

Clarios poate modifica periodic acești Termeni și condiții de utilizare, la propria alegere, fără notificare. Orice modificare va apărea pe această pagină a Site-ului web. Vă recomandăm să verificați periodic dacă au apărut modificări ale acestor Termeni și condiții de utilizare. Prin utilizarea Site-ului web după efectuarea oricăror modificări ale acestor Termeni și condiții de utilizare, sunteți de acord să respectați modificările respective.

Caută o baterie VARTA


Ești un profesionist? Folosește căutarea detaliată din VARTA Partner Portal.

Caută un partener VARTA

Găsiți alți distribuitori