Cum funcţionează o baterie? Descărcarea bateriei Ce baterie să aleg pt. mașina mea? Anatomia bateriei Siguranţa la manevrarea bateriilor Comparație între capacitățile ciclice Montarea și umplerea bateriei VARTA® Powersports AGM Termeni, definiții și glosar pt. baterii
← notiuni-introductive-baterie

Termeni, definiții și glosar pt. baterii

 • Absorbent Glass Mat (AGM)

  • vată din fibre de microsticlă folosită la filtrarea acidului sulfuric din bateriile cu plumb.
 • Acceptanţa de încărcare

  • cantitatea de curent în amperi-oră pe care o baterie o poate prelua într-o anumită stare de încărcare, la o anumită temperatură şi o anumită tensiune de încărcare într-un interval de timp definit.
 • Amper (Amp, A)

  • unitate de măsură a fluxului de electroni sau curentului dintr-un circuit electric.
 • Baterii VRLA

  • prescurtare de la Valve Regulated Lead Acid (baterii plumb acid cu valvă regulatoare) – sunt baterii sigilate care nu necesită întreţinere curentă.
 • Capacitatea

  • abilitatea unei baterii încărcate complet de a debita o anumită cantitate de electricitate (măsurată în amperi-oră, AH, Ah) de o anumită intensitate (Amp, A) un anumit interval de timp definit (ore).
 • Capacitatea de rezervă (RC)

  • numărul de minute pe care o baterie nouă, complet încărcată, debitează 25 de amperi la 26,7° C în timp ce prezintă o tensiune de racord de cel puţin 1,75 volţi pe celulă. Capacitatea de rezervă reprezintă timpul în care o baterie debitează mai departe curent la un consumator important atunci când alternatorul sau generatorul vehiculului a cedat.
 • Capacul

  • acoperişul carcasei
 • Carcasa

  • o cutie din polipropilenă sau cauciuc solid care conţine plăcile bateriei şi electrolitul şi pe care sunt fixate curele de tracţiune.
 • Celulă

  • unitatea electrochimică producătoare de curent de bază dintr-o baterie compusă dintr-un set de plăci pozitive, plăci negative, electrolit, separatori şi carcasă. Într-o baterie plumb acid de 12 volţi se găsesc 6 celule.
 • Coroziune

  • o reacţie chimică destructivă a unui electrolit lichid cu un material reactiv, de exemplu acid sulfuric diluat cu fier producând un produs coroziv cum ar fi rugina. st.
 • Curent

  • cursul fluxului de electricitate sau mişcarea electronilor de-a lungul conductorului. Unitatea de măsură a curentului este amperul.
 • Curent de pornire la rece

  • cantitatea de curent pe care o baterie o poate oferi în 30 de secunde la -17,8°C şi la care fiecare celulă prezintă o tensiune de cel puţin 1,2 volţi. Number of amperes a lead acid battery at 0°F (-17,8°C) can deliver for 30 seconds and maintain at least 1.2 volts per cell.
 • Descărcarea

  • atunci când o baterie debitează curent înseamnă că se descarcă
 • Descărcarea adâncă

  • stare în care o celulă este complet descărcată prin debitare de curent slab şi care prezintă numai o tensiune aflată sub cea de descărcare.
 • Electrolit

  • într-o baterie plumb-acid electrolitul este acid sulfuric diluat cu apă. Acesta este un conductor care livrează apă şi sulfat pentru reacţia electrochimică: PbO2 + Pb + 2H2SO4 = 2PbSO4 + 2H20 Grilă - cadrul din aliaj de plumb care ţine materialul activ şi conduce curentul electric.
 • Masa

  • potenţialul de referinţă al unui circuit. Înainte, în automobile se folosea caroseria ca masă - prin cuplarea bateriei cu ajutorul unui cablu de aceasta şi închiderea circuitului de curent, atunci când nu exista o legătură directă cu o piesă componentă. Astăzi, peste 99% din aplicaţiile automobilistice folosesc polul negativ al bateriei drept masă.
 • Material activ

  • materialul activ din plăcile pozitive conţine dioxid de plumb, cel din plăcile negative plumb spongios. Dacă se crează un circuit electric, acest material reacţionează la încărcare şi descărcare cu acidul sulfuric, şi anume conform reacţiei chimice: PbO2 + Pb + 2H2SO4 = 2PbSO4 + 2H2O
 • Ohm

  • o unitate de măsură pentru rezistenţa electrică sau impedanţa dintr-un circuit de curent.
 • Placă negativă

  • cadru de metal turnat care conţine materialul activ – plumbul spongios.
 • Placă pozitivă

  • cadru de metal turnat care conţine materialul activ – dioxid de plumb.
 • Poli

  • racorduri electrice de la baterie la circuitul extern. Un pol (pozitiv) este racordat cu prima bornă şi celălalt (negativ) cu ultima bornă - la celulele conectate în serie.
 • Scurt-circuit

  • o legătură neintenţionată din interiorul unui aparat electric sau a unei cablări, în general de rezistenţă foarte joasă, care produce un flux de curent puternic. Într-o baterie scurt-circuitul dintr-o celulă poate dura atât de mult încât aceasta se poate descărca şi face bateria inutilizabilă.
 • Separator

  • un disc despărţitor dintre plăcile pozitive şi negative ale unei celule construit dintr-un material care permite scurgerea curentului
 • Starea de încărcare (SOC) / starea de sănătate (SOH)

  • reprezintă cantitatea de energie electrică stocată într-o baterie la un moment dat, exprimată în procente de energie a unei baterii complet încărcate.
 • Stratificare acid

  • la încărcarea unei celule plumb-acid, în plăci se formează acid de o densitate ridicată. Datorită gravitaţiei, acest acid greu se scurge pe fundul celulei în timp ce acidul cu densitate mai mică se ridică la partea superioară a celulei. Această stratificare a acidului poate duce la pierdere de capacitate sau/şi distrugerea bateriei.
 • Watt

  • unitatea de măsură a puterii electrice, deci a energiei electrice utile care se produce atunci când se mişcă electronii datorită unui potenţial electric. Formula: Watt = Amper x Volt.