Cum funcţionează o baterie? Descărcarea bateriei Ce baterie să aleg pt. mașina mea? Anatomia bateriei Siguranţa la manevrarea bateriilor Comparație între capacitățile ciclice Montarea și umplerea bateriei VARTA® Powersports AGM Termeni, definiții și glosar pt. baterii
← notiuni-introductive-baterie

Siguranţa la manevrarea bateriilor

La montarea şi manevrarea bateriilor vă rugăm să urmaţi recomandările de siguranţă de mai jos, pentru a vă proteja pe dumneavoastră şi pe colegii dumneavoastră de accidente.

PERICOL DE EXPLOZIE A BATERIILOR

Bateriile conţin acid sulfuric şi produc amestecuri explozive de hidrogen şi oxigen.

Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie conform ANSI Z87.1 (SUA) sau CE EN166 (Europa) şi protecţie pentru faţă sau ochelari de protecţie rezistenţi la stropii de acid, atunci când lucraţi la sau în apropierea bateriilor.

Protejaţi deasemenea mâinile şi faţa într-un mod corespunzător.

Nu vă apropiaţi de baterii cu scântei, foc deschis sau ţigări aprinse.

Nu încercaţi niciodată să deschideţi o baterie la care dopurile de aerisire sunt nedemontabile. (Vezi fig. 1 cu marcajurile şi simbolurile curente folosite pe dopurile de aerisire).

Păstraţi dopurile de aerisire demontabile bine închise şi în poziţie orizontală, cu excepţia cazului în care schimbaţi electrolitul.

Asiguraţi-vă că locurile dumneavoastră de muncă sunt bine aerisite.

Nu vă aplecaţi niciodată peste o baterie atunci când ea se află sub tensiune, când o testaţi sau o încărcaţi.

Fiţi precauţi atunci când lucraţi cu unelte metalice sau materiale conductoare de curent, pentru a evita scurt-circuitele şi formarea scânteilor.

ÎNCĂRCAREA ÎN SIGURANŢĂ

NU ÎNCĂRCAŢI NICIODATĂ O BATERIE FĂRĂ A FI CITIT ÎN PREALABIL INSTRUCŢIUNILE DE FOLOSIRE ALE APARATULUI DE ÎNCĂRCARE FOLOSIT. Suplimentar la instrucţiunile producătorului aparatului de încărcare, trebuie să ţineţi cont de următoarele indicaţii de siguranţă:

Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie adecvaţi şi protejaţi deasemenea mâinile şi faţa într-un mod corespunzător.

Încărcaţi bateriile întotdeauna într-o încăpere bine aerisită.

Păstraţi dopurile de aerisire demontabile bine închise şi în poziţie orizontală.

Pentru evitarea producerii scânteilor periculoase, aparatul de încărcare trebuie să fie pe poziţia închis înainte de racordarea cablurilor la baterie.

Nu încercaţi niciodată să încărcaţi o baterie vizibil deteriorată sau îngheţată.

Conectaţi cablurile de racord ale aparatului de încărcare cu bateria. Racordaţi cablul roşu pozitiv (+) cu polul pozitiv (+) al bateriei şi cablul negru (-) cu polul negativ (-) al bateriei. Atunci când bateria se mai află în vehicul, cuplaţi cablul negru (-) cu blocul motor astfel încât acesta să servească drept masă. Asiguraţi-vă că motorul şi toate aparatele electrice sunt oprite. (Dacă vehiculul prezintă o masă pozitivă, cuplaţi cablul roşu (+) cu blocul motor))

Asiguraţi-vă că toate cablurile sunt intacte, nu sunt rupte, uzate sau necuplate.

Fixaţi timerul, porniţi aparatul de încărcare şi măriţi rata de încărcare încet până atingeţi intensitatea de curent dorită.

Dacă bateria se înfierbântă, emite puternic gaze sau stropeşte cu electrolit, reduceţi rata de încărcare sau închideţi temporar aparatul de încărcare.

Pentru evitarea producerii scânteilor periculoase, aparatul de încărcare trebuie să fie pe poziţia închis înainte de decuplarea cablurilor de la baterie.

MANEVRAREA CORECTĂ A ACIDULUI DE BATERIE

Acidul bateriei sau electrolitul este o soluţie de acid sulfuric şi apă care distruge îmbrăcămintea şi produce arsuri pe piele. FIŢI FOARTE PRECAUŢI CÂND MANEVRAŢI ELECTROLITUL şi ţineţi la îndemână o soluţie neutralizatoare de acid cum ar fi de exemplu praf de copt (bicarbonat) sau amoniac de casă dizolvate în apă. La manevrarea bateriilor:

Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie adecvaţi şi protejaţi deasemenea mâinile şi faţa într-un mod corespunzător.

Dacă v-au intrat stropi de acid în ochi, ţineţi ochii neapărat deschişi şi spălaţi-i imediat cu apă curată, rece cel puţin 15 minute. Consultaţi imediat un medic.

Dacă aţi înghiţit acid, beţi o cantitate considerabilă de apă sau lapte. NU ÎNCERCAŢI să provocaţi vomă. Consultaţi imediat un medic.

Neutralizaţi fiecare picătură de electrolit care a sărit pe maşină sau în încăperea de lucru cu praf de copt. După neutralizare spălaţi arealul respectiv cu apă. Pentru a prepara un electrolit de o anumită densitate, turnaţi întotdeauna acidul concentrat încet în apă, NICIODATĂ INVERS - apă în acid. Agitaţi apa în timp ce introduceţi acidul în cantităţi mici. În cazul în care constataţi că soluţia se înfierbântă, lăsaţi-o să se răcească înainte de completarea acidului.

Resurse și descărcări suplimentare:

Întreținerea și îngrijirea corecte (PDF)

Ghid de testare a bateriei (PDF)